Stacja demontażu pojazdów

Poniżej zamieszczamy pełną dokumentację niezbędną do zdania pojazdu w stacji demontażu pojazdów:

 • Dowód rejestracyjny i karta pojazdu, jeśli była wydana
 • Umowa (lub umowy) kupna, jeśli pojazd nie był przerejestrowany – konieczna ciągłość właścicieli pomiędzy osobą z dowodu rejestracyjnego, a ostatnią umową kupna
 • Faktura sprzedaży pojazdu do kasacji – jeśli pojazd był zarejestrowany na firmę, bądź właściciel prowadził działalność gospodarczą
 • Dowód osobisty właściciela pojazdu i współwłaściciela, jeżeli jest wpisany do dowodu rejestracyjnego, bądź umowy kupna pojazdu

 

Niezbędne upoważnienia:

Wszelkie upoważnienia do kasacji pojazdu w imieniu właściciela muszą być potwierdzone za zgodność podpisu przez notariusza bądź przedstawiciela władzy terenowej (sołtysa, wójta). Nie uznajemy niepoświadczonych upoważnień, za wyjątkiem upoważnienia dla najbliższych członków rodziny (w upoważnieniu musi być podany stopień pokrewieństwa).

Pobierz: Upoważnienie stacja demontażu

Osoba kasująca pojazd zarejestrowany na firmę musi być pisemnie upoważniona przez właściciela do kasacji.

 

Dokumenty właściciela:

Dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela jest dowód osobisty. Kasacji nie można dokonać na podstawie dokumentów niezawierających pełnych danych osobowych oraz adresu.

Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na osobę zmarłą dokumentami niezbędnymi do zdania pojazdu w stacji demontażu jest wyrok sądu postępowania spadkowego oraz upoważnienie do kasacji od wszystkich spadkobierców.

Jeżeli pojazd ma współwłaściciela, powinien być on obecny przy kasacji pojazdu. Jeżeli jest nieobecny, właściciel pojazdu musi okazać upoważnienie do kasacji zgodnie z wyżej zamieszczonym wzorem.

 

Dokumenty pojazdu:

Kasacja pojazdu zarejestrowanego w Polsce odbywa się na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji wydawanego na żądanie właściciela. Zaświadczenie takie zawiera dane z dowodu rejestracyjnego.

Uznajemy także kopię dowodu rejestracyjnego potwierdzoną przez Wydział Komunikacji stosowną pieczęcią.

Policyjne zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem uprawniającym do kasacji.

Pojazdy zarejestrowane za granicą muszą mieć tamtejszy dowód rejestracyjny oraz dokument poświadczający o własności pojazdu.

 

Informacje pomocnicze odnoszące się do pojazdów:

Powinien posiadać wyraźne cechy identyfikacyjne (nr VIN bądź nr ramy) oraz powinien być kompletny zgodnie z poniższymi warunkami:

Nadwozie samonośne bądź rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

 • fotele
 • akumulator
 • koła jezdne
 • zawieszenie przednie i tylne
 • most(y) napędowy(e) *
 • skrzynia biegów i silnik
 • układ hamulcowy i kierowniczy
 • układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator) *
 • układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa
 • układ klimatyzacji *
 • układ chłodzenia z chłodnicą *
 • elementy elektroniczne sterowania układami *
 • instalacja zasilana gazem **
 • poduszki powietrzne *

Części i elementy nie muszą być sprawne ani zamontowane w pierwotnym miejscu.
Legenda:
*) Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. 58, poz. 407)